Domů

Stočtyřicetosmička je skautský oddíl pro kluky od 6 let. Klubovny máme v centru Ostravy.  Nabízíme aktivní a smysluplné trávení volného času pro vaše děti. Pravidelně pořádáme každotýdenní schůzky, minimálně jednou za měsíc víkendovou akci, v létě vyrážíme na dvoutýdenní letní tábor.

Kluci  se scházejí pod farou na náměstí Msgr. Šrámka 4.

Skautský oddíl je prostor, kde jsou děti součástí neformální skupiny. Učí se existovat i vycházet s ostatními. Hledat svoje místo, překonávat se. Naučí se samostatně si hrát, hýbou se a díky víkendovým výletům se dostanou ven z města.  S postupem času přebírají odpovědnost, začínají se starat o mladší kamarády z oddílu, přebírají vedení skupinek a učí se je řídit.